Ve čtvrtek 20. října se uskutečnila v konferenčních prostorách Hotelu Grandium Praha multiplikační akce projektu a prezentace zpracovaných odborných výstupů, na které se sešlo přes čtyřicet odborníků z oblasti turismu a odborného vzdělávání. Odezva na zpracované odborné materiály byla velmi dobrá a máme tak jistotu, že naše dvouletá práce nepřijde nazmar a pomůže k rozvoji a zkvalitnění plánování a řízení v turismu.