O projektu

Projekt Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu (DEMINA) byl naplánován s cílem odstranit současné mezery ve vzdělávacích materiálech a metodikách pro oblast destinačního managementu a strategického rozvoje turismu a je realizován mezinárodním partnerstvím sedmi odborných institucí ze šesti zemí.

Cíle projektu jsou následující:

 • zvýšit kvalifikaci /profesionalizaci destinačních organizací a naučit je pracovat s efektivními nástroji pro zvýšení jejich znalostí a dovedností;
 • definovat na evropské úrovni nové odborné kvalifikace Pracovník destinační organizace, Manažer destinační organizace a Auditor destinací;
 • vytvořit unikátní vzdělávací a metodický nástroj pro oblast auditu a řízení destinací a posílit tak nabídku odborného vzdělávání v této oblasti
 • prosadit odbornost v oblasti destinačního auditu jako součást kvalifikace destinačního managementu v partnerských zemích;
 • podporovat a rozšiřovat zájem o destinační management s cílem přispět k vyššímu zájmu o udržitelný a konkurenceschopný rozvoj turismu a regionů a související politiky;
 • posílit na úrovni EU síť odborníků specializovaných na DM, což umožní díky výměně odborných zkušeností trvale zvyšovat jejich profesní znalosti a dovednosti.

Projekt se tak zaměřuje na následující specifické oblasti:

 • inovace v oblasti řízení destinací
 • hospodárnost, účelnost a účinnost finančních investic do rozvoje turismu a destinací
 • zvyšování kvalifikace manažerů a pracovníků v oblasti destinačního managementu a strategického rozvoje turismu
 • aplikace evropského konceptu Tourism Learning Areas
 • strategické a procesní plánování turismu

V projektu je plánováno vytvoření dvou klíčových výstupů:

1. vytvoření metodické publikace Evropský model a metodika pro řízení a audit destinací

2. vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky destinačního managementu a pracovníky zodpovědné za rozvoj turismu na veřejnoprávní úrovni, aplikovatelného jednak v celoživotním odborném vzdělávání pracovníků v turismu a jednak v odborném vzdělávání budoucích pracovníků v turismu

Součástí projektu bude i mezinárodní pětidenní seminář pro destinační odborníky z partnerských zemí zaměřený na teoretickou a praktickou výuku zpracované problematiky, provedený v reálné destinaci a s reálnými daty.