V pondělí 14. prosince 2020 proběhl  (díky pandemickým omezením bohužel pouze online) první projektový meeting projektu Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu, č. proj. 2020-1-CZ01-KA202-078343, který je spolufinancován z programu Evropské Unie Erasmus+. Bohužel  i mnohokrát ověřený nástroj Google Meet se tentokrát postavil proti nám, a zahájení meetingu naplánované ve 13:00 se strefilo téměř přesně do komplexního  výpadku služeb společnosti Google v celé Evropě, které trvalo asi 40 minut. Po úvodním řešení těchto komunikačních problémů se technika konečně umoudřila a mohli jsme podle plánu řešit vše potřebné pro úspěšnou realizaci projektových aktivit. (více na http://demina.cz/home/novinky  )

Program online meetingu byl následující:

 • Uvítání partnerů ze strany vedoucího partnera – Vysoké školy hotelové s Praze
 • Krátké představení každé partnerské organizace
 • Prezentace aktivit projektu a časového harmonogramu
 • Prezentace plánovaného projektového řízení, finanční a administrativní zásady realizace projektu, partnerské smlouvy, evidence a reporting v projektu … atd.
 • Poznámky a dotazy partnerů k administrativě, řízení, komunikac a finančním záležitostem.
 • Diskuze ohledně první společné projektové aktivity  – mezinárodního dotazníkového výzkumu a dohoda o jednotlivých krocích k její realizaci
 • Diskuze ohledně druhé společné projektové aktivity – Analýzy systémů řízení turismu v partnerských zemích a dohoda o jednotlivých krocích k její realizaci
 • Dohoda o porozumění, úkolech a termínech projednávaných pracovních činností A2 + A3
 • Prezentace zajištění diseminace a publicity projektu – základní pravidla a úkoly
 • Dohoda na rámcovém termínu dalšího meetingu
 • Ukončení jednání