Akademičtí pracovníci a odborníci z praxe z pěti partnerských zemí se v rámci projektu DEMINA, spolufinancovaného programem Evropské unie Erasmus+, přijeli učit z příkladů dobré praxe v České republice, kde ve dnech 23. až 27. září probíhala vzdělávací aktivita projektu.

V rámci tzv. Training/Learning Activity, realizované ve dnech 23. – 27. září 2022, navštívili zástupci Polska, Lotyšska, Bulharska, Turecka a Chorvatska nejprve Ostravsko, kde kromě regionálního centra Ostravy navštívili části Technotrasy, jedinečného regionálního produktu turismu v České republice. Mezi navštívenými místy byly mimo jiné Důl Michal, Vodní mlýn Wesselsky, Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici nebo měli možnost ochutnat Štramberské uši přímo v Cukrárně U Hezounů.

Přínosem pro účastníky byla právě možnost učit se z dobré praxe, kdy mohli vidět výsledek dlouhodobé práce budování a udržení regionálního produktu turismu, zapojení stakeholderů, destinačních managementů na regionální a lokální úrovni a v neposlední řadě i samotných rezidentů v podobě vypravěčů autentických příběhů. Program byl pro partnery projektu ERASMUS+ (Strategic Partnership for vocational education and training) Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu – DEMINA připraven v souladu s projektovými aktivitami Ing. Davidem Karčmářem a Ing. Šárkou Tittelbachovou, Ph.D., kteří stáli u zrodu tohoto ojedinělého projektu. Během tří dnů v Moravskoslezském kraji se také účastníci přímo od expertů, kteří destinační management v Moravskoslezském kraji budovali, dozvěděli mnoho o samotném procesu zavádění destinančního managementu, potřebných technikách i problémech s tím spojených.

Projekt DEMINA se zabývá vzděláváním, proto se účastníci tréninkového týdne z Ostravy přesunuli do Prahy, kde program pokračoval v sídle vedoucího partnera VŠHE vzdělávacími aktivitami ve vztahu k výstupům projektu jako je Model a metodika pro destinační management a audit a vzdělávací programy Destinační management a Destinační audit. Lektory byla jednak hlavní koordinátorka projektu Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., dále byla hostem doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., která sdílela zejména své zkušenosti nabyté na pozici generální ředitelky agentury Czech Tourism a také Ing. Dominika Charvátová, absolventka VŠH, členka projektového týmu.

Poslední den pobytu v Praze byl věnován závěrečné diskuzi nad aktivitami a výstupy projektu a také nad publikační a další výzkumnou činností.