Páté a závěrečné nadnárodní projektové setkání projektu DEMINA – Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu, který je realizován s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Erasmus+ konsorciem sedmi organizací ze šesti zemí a který je řízen Vysokou školou hotelovou v Praze, se konalo ve dnech 20.-21.10.2022 v Praze.
Partneři se soustředili na poslední detaily a hodnocení dokončených projektových výstupů, záležitosti publicity a disseminace projektu, informace o proběhlých multiplikačních akcích v jednotlivých partnerských zemích a finální souhrn získané zpětné vazby od široké odborné veřejnosti i renomovaných zahraničních expertů. Partnerství projednalo i možnosti společných publikačních aktivit co se týče projektu a projektových výstupů.
Důležitou součástí projektového meetingu byla i závěrečná evaluace projektu a dohoda ohledně souhrnné evaluační zprávy.