Čtvrté nadnárodní projektové setkání projektu DEMINA – Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu, který realizuje s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Erasmus+ konsorcium sedmi organizací ze šesti zemí a který je řízen Vysokou školou hotelovou v Praze, se konalo ve dnech 27.-28.06.2022 v chorvatském Skradu v sídle partnerské organizace PINS Skrad.

Partnerství projednalo aktuální stav realizace projektových výstupů a zhodnotilo dosud vytvořené materiály. Dále se partneři soustředili na dokončování realizace vzdělávacího programu a metodiky vzdělávání pro oblast destinančního managementu a auditu. Po diskuzi k probíhajícím realizačním aktivitám se partneři dohodli na na dalším postupu dokončení projektových výstupů, plánování vzdělávací aktivity C1, která proběhne v České republice a systému získávání zpětné vazby k vytvořeným materiálům od cílových skupin. Součástí programu byla také prezentace potřebných kroků a dokumentace související s finančním řízením projektu, publicitou a reportingem. Součástí programu byla i plánovaná a chorvatským partnerem zorganizovaná focus group s odborníky a stakeholdery z oblasti destinačního managementu.

Termín závěrečného projektového meetingu, který proběhne v Praze, byl stanoven na konec října 2022, a ve druhé polovině října proběhnou ve všech partnerských zemích i multiplikační akce na propagaci projektových výstupů směrem k široké odborné veřejnosti.