Třetí nadnárodní projektové setkání projektu DEMINA – Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu, který realizuje s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Erasmus+ konsorcium sedmi organizací ze šesti zemí a který je řízen Vysokou školou hotelovou v Praze, se konalo ve dnech 07.-08.03.2022 v lotyšské Rize. Vzhledem ke stále doznívajícím pandemickým opatřením v některý partnerských zemích proběhl meeting částečně prezenčně a částečně online, protože někteří partnerů neměli možnost se zúčastnit osobně.

Partnerství projednalo aktuální stav realizace prvního projektového výstupu IO1 a zhodnotilo dosud vytvořené materiály. Dále se zaměřilo na probíhající realizaci projektového výstupu IO2, který obsahuje vzdělávacíh program a metodiku vzdělávání pro oblast Destinanční management a audit. Po diskuzi k probíhajícím realizačním aktivitám se partneři dohodli na na dalším realizačním postupu při tvorbě obou vzdělávacích výstupů. Součástí programu byla samozřejmě i prezentace potřebných kroků a dokumentace související s finančním řízením projektu, publicitou a reportingem. Součástí programu byla i lotyšským partnerem zorganizovaná diskuse se zástupci veřejné správy a dalšími stakeholdery na radnici v Rize.

Termín příštího projektového meetingu byl stanoven na konec června 2022, meeting proběhne v sídle chorvatského partnera a jeho důležitou součástí bude focus group s vybranými stakeholdery v chorvatském turismu, který pomůže ověřit vytvořené metodické materiály a výstupy projektu.