Druhé nadnárodní projektové setkání projektu DEMINA – Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu, který realizuje konsorcium sedmi organizací ze šesti zemí a který je řízen Vysokou školou hotelovou v Praze, se konalo ve dnech 10.-11.10.2021 v tureckém Aydinu/Kusadasi za účasti 14 účastníků ze šesti partnerských zemí. zemí. Partneři měli poprvé možnost sejít se u jednoho stolu, protože první projektový meeting musel díky pandemickým omezením v prosinci 2020 proběhnout pouze online.

Partnerství projednalo aktuální stav realizace projektových aktivit A1 – A5, vyměnili si zkušenosti s realizačními problémy, které způsobují pandemická omezení a jejich důsledky, a dohodli se na na dalším realizačním postupu a tvobě výstupů.

Druhý projektový den byla důležitou částí programu prezentace potřebných kroků a dokumentace k blížící se průběžné zprávě projektu, kterou je nutné podat do 30.11.2021. Po této úvodní dopolední části programu se partneři zúčastnili terénní inspekce ve vybraných částech místní turistické destinace, kdy přímo na místě mohli posuzovat a hodnotit jednotlivé destinační prvky a měli také možnost diskutovat se zástupci veřejné správy a dalšími stakeholdery.

Pokud  se pandemická situace nezhorší, příští projektové setkání proběhne začátkem března 2020 v sídle lotyšského partnera Baltijas Starptautiska Akademija v Rize.